За нас / Екип и ценности

Фирмените ценности на Инжконсулт

В ледващите 10 точки развиваме нашата визия като организация. Живеейки и водейки се по тези ценности, създаваме една среда, която всички желаем- среда, в която постоянно надхвърляме очакванията на клиентите ни и нашите собствени такива един към друг.

1. „Почтеност без компромиси“

Фирма Инжконсулт е създана върху основи от почтеност. Да сме почтени означава, не само да не мамим или заблуждаваме, означава, че ние сме абсолютно откровени и открити във всички наши професионални взаимоотношения. Казваме това, което трябва да се каже, а не само това което хората искат да чуят. Почтеността изгражда доверие, и само чрез доверие е възможно да се създадат дългосрочно процъфтяващи бизнес отношения.

2. „Правилно отношение към всеки клиент“

Правилно отношение означава, винаги да действаме, вземайки предвид нуждите и интересите на нашите клиенти. Ние се ангажираме не само да отговаряме на очакванията към нас, а и да ги надминаваме.

Ключова дума в горната фраза е „всеки“. Всеки клиент означава и всеки един колега. Ние се отнасяме един към друг, както и към нашите бизнес партньори- със същата грижа, уважение и респект, които отдаваме на всеки наш клиент. С други думи- за всичк,о което правим, си има клиент. Докато само някои от нас директно обслужват нашите външни клиенти, всеки от нас обслужва колегите си вътре в компанията.

В момента, в който всички наши клиенти вярват, че са спечелили от сътрудничеството си с нас, ще знаем, че сме успели!

3. „Хората са ключа“

Хората са в основата на успеха на Инжконсулт. Всъщност хората са толкова важни, че основната задача на всеки мениджър при нас е да помага на колегите си да са по-ефективни на работа и да им помага да израстват и да се развиват в Инжконсулт.

Нашите колеги са прекрасни хора, изпълнени с добри намерения, способни на велики дела и идващи на работа нахъсани за успех. Великите хора разцъфват в среда, която ги освобождава и усилва тяхната енергия. Мениджърите създават тази среда чрез подкрепа, респект и доверие.

Подкрепа означава да предоставиш на другите инструментите, информацията, обучението и насоките, които са им нужни за да успеят. Това означава постояни усилия да се развият уменията на другите. Великите мениджъри помагат на хората да изпъкват и растат.

Респект означава да разбираш индивидуалните цели за кариерно израстване на всеки човек и да се съобразяваш с техния избор. Означава да помогнеш на другия да постигне желаното кариерно развитие, съобразявайки се с нуждите на фирмата.

Доверие означава да освободиш хората да вършат работа си и да вземат решения. Означава да знаеш, че хората искат да се представят добре и да вярваш, че ще го сторят.

4. „Търси най-доброто“

Ние търсим най-доброто в две направления; използваме нашите възможности, за да привличаме най-добрите хора и възприемаме най-добрите идеи, като вземаме решенията си на базата на факти. Докато всяко решение изисква някаква степен на преценка, ние разчитаме основно на анализ на фактите.

За да сме сигурни, че намираме най-подходящите хора за всеки пост, ние активно търсим подходящи кандидати по всички възможни канали. Знаем, че сме си свършили добре работата, когато най-добрите професионалисти в своята сфера работят при нас- в Инжконсулт. И най-важното е, че тук при нас, ние оценяваме колегите единствено на база на възможности и представяне. Няма други критерии за наемане и израстване в длъжност.

Същия принцип се прилага и при идеите. Ние активно търсим най-добрите идеи независимо дали са били родени сред нас или се прилагат в някоя друга организация. Нямаме предразсъдъци и заимстваме всяка идея, която ще е от полза на нашата организация.

5. „Постоянно подобрение на процесите“

Качеството е резултат на сбора от входните данни, процедурите, инструментите, обучението, обслужващите системи и използваните материали. Ето защо, за да подобрим качеството на резултатите, трябва да подобрим процесите.
Как да разберем кога даден процес има нужда от подобрение? Отговорът е, винаги! Винаги можем да се справим по-добре. Стремим се постоянно да подобряваме процесите в Инжконсулт, за да могат хората да си вършат по-добре работата и да предоставят все по-качествена услуга на все по-ниска цена.

Докато мениджърите имат директна отговорност да подобряват тези процеси, всички останали трябва да участват. Всички имаме две основни задължения: ежедневната ни работа и подобряване на процесите, с които работим.

6. „Говори, Слушай и Реагирай“

В Инжконсулт, всички ние поемаме отговорност да говорим, когато трябва нещо да бъде изречено. Когато го направим, заслужаваме да ни изслушат внимателно и да получим премислен отговор. Без открита и свободна комуникация, ценните идеи се губят, нужните подобрения не се случват и хората се разочароват.

Мениджърите в Инжконсулт са отговорни да създадат среда, която да окуражава хората да говорят открито и да знаят, че ще бъдат изслушани, когато го правят. Слушането, от друга страна, е само първата стъпка- ключът е реакцията ни. Даже и тази реакцията да не е свързана с незабавно действие, трябва винаги да има обратна връзка.

Отговорността да говорим не означава да комуникираме само с прекия си ръководител. Когато имаме идея или притеснение, правилното нещо е да разговаряме с човека, който е най-способен да отреагира, независимо на какъв пост е или в кой отдел работи той.

7. „Работа в екип“

Причината да се работи в екип е много проста: когато допълваме идеите и способностите на нашите колеги, ние достигаме до по-добри решения и по-добри крайни резултати. По-добри отколкото бихме били способни да постигнем сами.

Екипите са, също така, много важни, защото много от решенията, които вземаме, засягат различни области на нашата фирма. Вярваме, че правилния ход е да съберем заедно хора, които имат нужните умения и те ще намерят най-правилното решение.

Работата в екип означава да се съсредоточим в успеха на целия екип, да осъзнаем, че общият успех и личният успех са едно и също нещо. Означава, че ние успяваме, когато помагаме на другите да успеят с нас. Какъв е резултатът? Решения, които не са „мои“, нито „твои“, а са нещо по-добро.

Великите отбори предизвикват активното участие на всички свои членове, като търсят, както положителните, така и отрицателните мнения. Когато обаче се стигне до решение, всички в екипа го приемат за свое и се ангажират с него.

8. „Клиентите определят качеството“

Клиентът е най-важният съдия за това, колко качествен е нашият продукт или услуга. Ето защо ние преценяваме за успеха на един продукт, услуга или вътрешен процес по това, колко удовлетворен е клиентът.

Част от процеса на адаптация спрямо нуждите на клиентите ни е да знаем, какво точно желаят те. Светлото бъдеще на Инжконсулт е пряко свързано с това, активно да търсим обратна връзка с нашите клиенти и да измисляме нови и оригинални решения да получаваме тази информация.

Качеството е нещото, което съблюдаваме във всеки един процес. Това не е нещо, което търсим само в крайния продукт. Това означава да вземаме предвид нуждите на нашите клиенти на всеки етап.

9. „Първо мисли, после действай бързо“

Част от качествената услуга, която предлагаме, е свързана със способноста ни да отговаряме на нуждите на клиентите ни своевременно. Освен това, успехът на нашата компания е неразривно свързан с бързината ни на адаптация спрямо променящите се пазари и новите възможности, които ни се предоставят. За да превъзмогнем тези предизвикателства, ние трябва пързо да мислим и после да действаме бързо.

Нашите клиенти биха искали да се възползват от нашите гениални идеи по-скоро, а не по-късно. Това искаме и самите ние. Действайки бързо, ни позволява с времето да можем да вземаме по-бързи и правилни решения. Това е така, защото най-добрия урок е този, който сме научили от практиката.

Ние работим в един много динамичен пазар, където бързата ни реакция при действията на конкуренцията и при всякакви благоприятни възможности е в основата на нашия успех.

Това означава ли да подстрекаваме необмислени действия? Нищо подобно. Това, което ни позволява да напредваме е бърз, но обмислен, процес на планиране. И чрез подобрение на нашите вътрешни процеси, фокусирайки се основно във важните неща, позволявайки на хората да поемат информиран риск и използвайки грешките ни като възможности да се научим, ние си даваме възможност да мислим по-ефективно и да действаме по-бързо.

10. „Грижа ни е“

В Инжконсулт, една от основните ни ценности е нашата искрена загриженост за хората, с които работим. Освен, че нашата отговорност към колегите ни е на първо място, ние също вярваме че нашият успех ни задължава да връщаме обратно на обществото. Търсим начини да допринесем за нашето общество, така че да предизвикаме устойчива позитивна промяна.