Конвейерна система с голям наклон

Конвейерна система с голям наклон

От началото на 80-те години конвейерните системи с голям наклон са се доказали като гъвкав и спестяващ пари метод за непрекъснат транспорт на материали от едно ниво до друго при изключително стръмни наклони.

От началото на 80-те години конвейерните системи с голям наклон са се доказали като гъвкав и спестяващ пари метод за непрекъснат транспорт на материали от едно ниво до друго при изключително стръмни наклони.

През годините тези системи са били успешно използвани в множество търговски приложения, транспортирайки широка гама от материали. В това число въглища, кал и земни маси при оформяне на тунели, чакъл, дървесина, медна руда, гипс, шлака, земни наноси, пясък, глина, зърно, отпадъци и утайки при публични работи сред другите материали.

Joy HAC (High Angle Conveyor) System

Идеален за работа с мокри или лепкави материали
Идеален вариант за приложения с остър ъгъл
 

 Joy HAC System for Tunneling

Бърза и лесна подмяна на компонентии
Може да бъде съкратен или удължен или да се промени ъгъла

Joy HAC System in Open Pit Mining

Намалени разходи за транспорт на товари, дължащи се на по-малко товарни автомобили и по-кратки маршрути
По-ниски разходи за експлоатация и поддръжка

Презаредете анти-спам кода