Подземно трошене и транспортни системи

Подземно трошене и транспортни системи

Транспортните системи на Джой, проектирани за оптимална достъпност и надеждност, се използват в някои от най-продуктивните системи за обработка на материали по цял свят.

Транспортните системи на Джой, проектирани за оптимална достъпност и надеждност, се използват в някои от най-продуктивните системи за обработка на материали по цял свят.

Терминалите на Джой са проектирани и произведени за работа в най-изтощителните минни условия. Критичните елементи като ремъчни шайби, валове и лагери са проектирани от най-опитните инженери на фирмата. Компонентите са предаване на мощността като двигатели, редуктори и съединители са оразмерени с ample service factors in mind.

Нашите системи за тавани и подове използват много издържливи рамки, които са съчетани с Вашите операции така, че да се осигури възможно най-сигурната система.


 

Joy Frame

Много здрава рамка

Joy Idlers and Return Rolls

Променена геометри, конусовидните ролкови лагери
Обърнат ъгъл за да намали материал за натрупване на рамата

Joy Transfer Systems

Създаден за премахване на проблемите свързани с точка на прехвърляне

Joy UFB-33

Проектиран за височина тад ,372 мм
Работоспособност до 1,000 тона на часr

Презаредете анти-спам кода