Въжен багер хибрид с права кофа

Въжен багер хибрид с права кофа

Багерът с права кофа P&H 2650CX е проектиран да осигури до 15% намаляване на разходите за обработен тон в сравнение с големи дизелови хидравлични драглайни,чрез намаляване разхода на гориво, подобряване на ефективността, намаляване на разходите за поддръжка и ремонт.

 

Хибридният драглайн P&H 2650CX е проектиран да осигури до 15% намаляване на разходите за обработен тон в сравнение с големи дизелови хидравлични драглайни,чрез намаляване разхода на гориво, подобряване на ефективността, намаляване на разходите за поддръжка и ремонт.

Проектиран да слее високата производителност на електрическите минни драглайни с подвижността и гъвкавостта на дизеловите хидравлични екскаватори, 2650CX е снабден с подвижно свързано хидравлично clamshell attachment, за да осигури 65 тона полезен товар, с което да извършва натоварване на 240 тонен камион с четири захвата, имайки възможносттта да натовари и 400 тонни камиони. 2650CX значително намалява броя на on-board hydraulics (хидравличните връзки) в сравнение със стандартните големи дизелови хидравлични екскаватори, в някои случаи до 50 %.

P&H 2650CX

Номинален полезен товар 59 т
Номинален обем на кофата 31.1 м3
Идеален за зареждане от 135 до 360 т
 

Презаредете анти-спам кода