Автоматизирана инсталация за вибропресовани бетонови изделия MAS Bendorf

Автоматизирана инсталация за вибропресовани бетонови изделия MAS Bendorf

Година на производство – 1978г.
Работни плотове 1400/1100/50
Макс. височина на изделието – 300 мм
Компютърно управление

Окомплектовка:

1. Машина - с два вида бетон (груб и фин) - Пулт за управление с компютърно управление 2011г, ел табло, хидравлична станция.

2. Магазин за работни плотове

3. Транспорт на мокра продукция

4. Устройство за изваждане на некачествени изделия

5. Транспорт на суха продукция

6. Напречен транспорт (система за пакетиране на готовите изделия) - Пулт за управление с компютърно управление 2006г, ел табло, хидравлична станция.

7. Транспорт на пакетите с готови изделия

8. Магазин за палети

9. Устройство за събиране на сухите изделия

10. Обръщач на работните плотове

11. Система за обмазване на работните плотове

12. Четка за почистване на работните плотове

13. Кран Seleen за транспорт на работни плотове с изделия и камери за отлежаване до и от мястото за изсъхване - Пулт за управление с компютърно управление 2011г, ел табло.

14. Кранов път

15. Камери за отлежаване 210 бр за 2100 работни плота

16. Работни плотове 2000 бр – 1400/1100/50

17. Опаковъчна машина ITIPACK - Пулт за управление с компютърно управление 2011г, ел табло.

18. Форми за производство

19. Електрически схеми

 Цена: 100 000 Евро

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.