DC и Bi-Energy модели Z-вишки

DC и Bi-Energy модели Z-вишки

Множеството възможности за мощност отговарят на изискванията на различни вътрешни и външни приложения.

DC вишките работят тихо и без емисии на вредни газове. За индустриално приложение, където машината трябва да се движи на значителни разстояния, Genie hybrid, bi-energy системата комбинира ползите на 48V DC вишка с гъвкавостта на дизеловият генератор. Така вие можете да се придвижвате бързо и лесно. Вишката има пневматични гуми, отлична маневреност и нула залюляване.
Диапазонът на височината на работа е между 12,52м. и 15,94м. (в зависимост от модела).
Товароподемността е 227 кг.

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.