Конвейерна система с голям наклон

Конвейерна система с голям наклон

От началото на 80-те години конвейерните системи с голям наклон са се доказали като гъвкав и спестяващ пари метод за непрекъснат транспорт на материали от едно ниво до друго при изключително стръмни наклони.

От началото на 80-те години конвейерните системи с голям наклон са се доказали като гъвкав и спестяващ пари метод за непрекъснат транспорт на материали от едно ниво до друго при изключително стръмни наклони.

През годините тези системи са били успешно използвани в множество търговски приложения, транспортирайки широка гама от материали. В това число въглища, кал и земни маси при оформяне на тунели, чакъл, дървесина, медна руда, гипс, шлака, земни наноси, пясък, глина, зърно, отпадъци и утайки при публични работи сред другите материали.

Joy HAC (High Angle Conveyor) System - Идеален за работа с мокри или лепкави материали. Вариант за приложения с остър ъгъл.

Joy HAC System in Open Pit Mining - Намалени разходи за транспорт на товари, дължащи се на по-малко товарни автомобили и по-кратки маршрути. По-ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

Joy HAC System for Tunneling - Бърза и лесна подмяна на компоненти. Може да бъде съкратен или удължен или да се промени ъгъла.

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.