Мобилни и кулокранове

Кулокранове Pi Mаkina

Кулокранове Pi Mаkina

Кулокранове Pi Makina с работен радиус от 37 до 80м. и товароподемност от 2 000 до 24 000кг.

 

Модел Pi Kule 40 Pi Kule 60 Pi Kule 90 Pi Kule 110 Pi Kule 115 Pi Kule 140 Pi Kule 145 Pi Kule 185 Pi Kule 225 Pi Kule 400

Максимална

товароподемност (kg)

2000 3000 5000 8000 8000 10000 10000 10000 12000 24000

Товар на края

на стрелата (kg)

750 800 1250 1100 1000 1450 1000 1450 1300 2000

Макс. работен

радиус (m)

 37 45 51 60 63 60 65 66 75 80

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.