Stripper за отстраняване на полимерни покрития и наслагвания.

Stripper за отстраняване на полимерни покрития и наслагвания.

Силна почистваща сила, предназначена за отстраняване на полимери от повърхности, покрити с множество слоеве, които не може да бъдат изцяло или частично отстранени с помощта на стандартни почистващи препарати за по-дълбоко почистване. Ниско ниво на разпенване и много ефективен.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ
Предназначена е за водоустойчиви, базови или устойчиви на основи подови настилки, като линолеум, каучук, PVC, олефинова пластмаса, естествен и изкуствен камък.

Приложения
Почистване на подове
Машинно почистване
​​​​​​​Ръчно почистване

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.