Вертикални ударни трошачки Pi Makina

Вертикални ударни трошачки Pi Makina

Вертикалните ударни трошачки Pi Makina са предназначени за раздробяване на твърди, корозивни и дребнозърнести материали. От друга страна, те лесно могат да раздробяват водни, мокри и адхезивни материали за разлика от другите трошачки.

Процесът на раздробяване във Вертикалните ударни трошачки се извършва чрез въртящ се ротор с висока скорост. Разходите за експлоатация и резервни части са  ниски. 

Вертикалните ударни трошачки Pi Makina са предпочитани в сравнение с техните конкуренти поради по-малко замърсяване на околната среда и шума, ниските разходи и лесна поддръжка. Вертикалните ударни трошачки Pi Makina се използват най-вече във варовикови, базалтови и доломитни кариери, пясък, каменни стърготини и субстанция за производство на камъчета за бетон и асфалт.

Модел Dmk350 Dmk450 Dmk550
Капацитет (тон/час) 250-450 300-500 400-600
Двигател (Kw) 2x160 2x200 2x250
Максимален размер на захранващият продукт (мм) 40-50 40-50 40-50
Номинален размер (мм) 1400-1600 1200 1400-1600

 

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.