Патна подршка / Одржување на патот во лето / Машини за пополнување на пукнатини и дупки