Предни натоварувачи XCMG ZL50G

Предни натоварувачи XCMG ZL50G

Моќност: 164 kW
Оперативна тежина: 18т
Капацитет на товарот: 5000 кг
Волумен на корпа: 3.0 м3

Мотор: Cummins QSB6.7
Моќност: 164 kW/220 кс
Оперативна тежина: 18т
Волумен на корпа: 3,0 m³ ~ 6,0 m³
Капацитет на товарот: 5000кг.
Мин. радиус на вртење: 6 400 мм.
Максимална наклон ≥ 28 ⁰
Висина на слетување: 3 090 мм.

* Информациите, услугите, производите и материјалите, каталозите, брошурите, техничките карактеристики, цените и комерцијалните услови содржани во оваа страница, вклучително и без ограничување, текстот, графиката, фотографиите и врските се индикативни и Инжконсулт ДООЕЛ го задржува правото да ги промени во секое време и без претходна најава.