Вилушкари за сите намени / Дизелови вилушкари и вилушкари на гас

Машини за подигнување и транспорт на тркала (камиони) со автономен извор на енергија. Во зависност од видот на изворот, постојат електрични камиони и ви forушкари (дизел, бензин) и бензински пумпи. Главните параметри што мора да ги имате предвид при изборот на машина се капацитетот на оптоварување, висината на кревање, димензиите и слободното патување на системот.