15 юни 2023

Договор за безвъзмездна финансова помощ

 

Фирма ИНЖКОНСУЛТ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.005-2997-C01 по проект „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансиранa по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

Общата цел на проекта е ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката, чрез внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на фирмата.

Общата стойност на проекта е 20 000,00 лв., от които 20 000,00 лв. са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Проектът стартира на 02.06.2023г. и е с продължителност 12 месеца.