21 май 2024

Един от най-големите производители на строителни машини в света, базираната в Китай компания XCMG, публикува първия си встъпителен доклад за околната среда, управлението (ESG).

 

Производителят на оборудване заявява, че в документа се подчертават "постиженията на компанията в областта на електрификацията и интелигентното производство в рамките на стратегическата верига за създаване на стойност. Чрез засилване на екологичното си конкурентно предимство XCMG е начело на прехода на индустрията към устойчивост."

В доклада се посочва, че XCMG е инвестирала 5,018 млрд. CNY (694 млн. USD) в научноизследователска и развойна дейност, като голяма част от тях са насочени към устойчиви решения.

През 2023 г. XCMG заявява, че е постигнала почти 15% намаление на интензивността на въглеродните емисии в сравнение с 2020 г., като същевременно е намалила разходите за енергия. Компанията отчита общи емисии на парникови газове от 391 285,29 тона за годината - намаление с 33 269,01 тона или 7% спрямо предходната година - като използването на нова енергия представлява 19% от общото потребление на енергия.

Производителят на оригинално оборудване е посочен сред демонстрационните фабрики за интелигентно производство за 2023 г. от китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии и през 2023 г. е осигурил 1 672 нови патента, установил е 40 нови стандарта и е получил 1 229 авторски права върху софтуер.

Според доклада XCMG Machinery е инвестирала над 26 млн. юана (3,5 млн. щатски долара) в глобално обучение на персонала през 2023 г., като е провела повече от 10 067 обучения за близо 400 000 участници в различни области, включително технологичен мениджмънт, маркетинг и производство. Компанията също така е провела 964 инспекции на опасностите за безопасността, изпълнила е 12 320 коригиращи действия.