31 март 2021

НОВА УСЛУГА компютърна диагностика на строителна и комунална техника

компютърна диагностика на строителна и комунална техника

Разполагаме с универсална диагностична апаратура за OHW машини, с която работим успешно и активно.

Диагностиката ни чете и изтрива кодове за грешки, следи живи данни, активира актуатори (задвижва определени възли на двигателя за тест) стартира принудителни регенерации на DPF/SCR филтъра, изтрива интервали за обслужване(reset), калибрира и настройва някои възли, въвежда кодове на инжектори, извършване на тестове на двигателя, променя някои параметри на двигателя и други. Системата вади диагностичен репорт за това какво е правено по време на компютърната диагностиката на машината.

Във връзка с разширяването на услугите ни в областта на сервиза, обновихме страницата си Сервиз и в нея вече можете да намерите полезна информация за проблеми, кодове за грешки и сервизни решения в секцията Извършени ремонти. В секцията Резервни части можете да четете информация за някои интересни резервни части за строителна техника и да направите своето запитване за резервни части за всякакъв вид, марка и модел строителна, пътно-поддържаща, подемна, минна, пристанищна, складова и друга техника.

За повече информация относно цената и възможностите за компютърна диагностика, доставка на резервни части и сервизни услуги, можете да се свържете с нас на 0886819599 или да направите своето запитване на нашата сервизна страницa.