13 май 2022

Ръст в продажбите на електрическо строително оборудване през 2022

Ръст в продажбите на електрическо строително оборудване през 2022

Броят на електрическите машини в строителното оборудване нараства стабилно на пазара, като почти половината нови модели от началото на 2022 година са електрически, а около 140 машини без двигатели с вътрешно горене са въведени през последните 14 месеца, според анализ на KHL Group. През годината до сега 860 машини са актуализирани или добавени към онлайн ръководствата за оборудване, поддържани от KHL, като около 75 са изцяло нови продукти, от които 36 са с електрическо захранване.

Анализът идва от четирите онлайн бази данни на KHL: Ръководство за строителни източници, Ръководство за купувачи на D&RI, Ръководство за купувачи на достъп и Световно ръководство за кранове. Те обхващат земекопна техника, пътно строителство, кранове, разрушаване и въздушни платформи. Въздушните платформи съставляват значителна част от новите електрически продукти – много ножични повдигачи и по-малки работни платформи в миналото са се захранвали от батерии – но вече се наблюдават електрически въведения и в други продуктови категории.

Анализа през последните 14 месеца показва, че като цяло между 5% и 6% от новите машини (с изключение на въздушните платформи) са електрически.

Категория:  Земекопна и товарачна техника

В категорията на земекопните машини с най-висок дял на електрическите модели са верижни багери, колесни товарачи (включително компактни модели) и верижни товарачи, следвани от самосвали и багери товарачи. 

Електрически челен товарач XCMGЕлектрически мини багер XCMG

Преминаването към електрическо оборудване е видно и в пътностроителната техника, където повече от 20% от новите единични и тандемни валяци се захранват от батерии. Една пета от новите мобилни трошачки също са електрически. В сектора на крановете продуктите, които най-вероятно ще бъдат електрифицирани, са верижни и индустриални кранове.

Трябва да уточним, че повече от 32 500 продукта се съдържат в четирите онлайн директории, които непрекъснато се актуализират и разширяват.