1 март 2022

Възможност за финансиране за покупка на електрокари, мотокари, транспортни колички, стелажи и други

СХЕМА ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В СЕКТОР „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Във връзка със стартиращата на 8-ми март схема за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“ за 2022 г.,
Ви информираме за следните по-важни моменти.

Допустими кандидати:
Земеделски стопани с 3 (три) години история в сектор Растениевъдство.

Допустими инвестиции:
- Електрокари, мотокари, транспортни колички, стелажи
- Машини, оборудване и линии за приемане, сортиране, калибриране и пакетиране/опаковане, етикетиране
- Хладилно оборудване, хладилни камери, хидрокулери, вакуумкулери,
- Бокспалети и каси / щайги за многократна употреба,
- Силози за съхранение без разходите за СМР за тях (СМР е недопустим разход по процедурата).
- Оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки.

Размер на субсидията:
- 50% от общия размер на разходите по проекта, но не повече от 120 000 хил. лева.
- За силозно стопанство – до 50 000 лева
- За бокспалети и каси / щайги за многократна употреба –до 24 000 лева

Краен срок за подаване на заявления: 8 април 2022 г.

Важно!: проектите се одобряват по ред на подаването до изчерпване на бюджета!

Инжконсулт може да съдейства с консултиране, изработката на проектни предложения и доставка на оборудване.

За повече информация, моля свържете се с нас на тел 0884 588 410 или на e-mail: n.mladenova@ingconsult.biz.