9 май 2023

XCMG по пътя на екологично производство и намаляването на въглеродните емисии!

В производствената база на XCMG дните на заваръчен прах, летящ навсякъде, са отминали. Началото на движението на XCMG към зелено производство започна с роботизиране на заваръчните операции.

„Осигуряването на доставка на екологично и нисковъглеродно инженерно оборудване е важна стъпка в насърчаването на въглеродната неутралност и контролирането на въглеродните пикове“, каза Янг Донгшенг, председател на групата XCMG.


Дигитална реформа: Подобряване на ефективността и намаляване на разходите

Съгласно дългосрочния план за интелигентно производство на компанията, производството на челни товарачи XCMG поема водеща роля в индустрията още през 2012 г., чрез въвеждането на технологии като роботизирано заваряване и автоматично машинно покритие. Същевременно интегрира облачни изчисления, големи обеми от данни и други информационни технологии в производството като достъпът до интернет е заложени в 85% от производствените машини и оборудване.

XCMG продължава да прилага системата MES и платформата IOT, които имат 85% покритие на мрежовото оборудване, а софтуера за симулация на заваряване Sysweld постига 90% степен на пълно заваряване на челни товарачи. Съвременните производствени методи води до значителни подобрения в качеството на продуктите и ефективността на производството.
Интелигентните измервателни уреди за събиране на данни за енергоемко оборудване разкриват, че моментната мощност в режим на готовност на робота е 3,13 kW, с коефициент на потребление на енергия от 15%. Системата за автоматизирано управление също е подобрена с намаление до 0,83 kW. Междувременно от XCMG са увеличили управлението на производствената мощност на оборудването, като по този начин се постига 17% намаление на енергийното потребление за единица, спестявайки над 6 милиона юана годишно.

Интелигентно производство: промишлено надграждане, насочено към иновации

Целта на интелигентното производство е да се намалят разходите, да се увеличи ефективността и да се подобри качеството. По-този начин се постига производство с по-малко отпадъци от суровини и намаляване на въглеродните емисии.

XCMG се стреми да подобри ефективността и да намали разходите за производство, като за целта планира да интегрира хора, машини и материали, като свърже всички аспекти на производството за събиране на данни, прилагане на резултатите за самодиагностика, подобряване на производствените линии и намаляване на отпадъците в производствения процес.

Целта за постигане на въглеродна неутралност и контролиране на пиковите въглеродни емисии ще вдъхнови индустрията за производство на строителни машини да се трансформира. В бъдеще непрекъснатите усилия на XCMG в дигитализацията, интелигентността и екологизирането ще допринесат за устойчивото развитие на индустрията за строителни машини.