31 януари 2018

За циментовата стабилизация – професионално

Николов, Данаил. За циментовата стабилизация – професионално// списание Строителна техника, дек. 2017, брой 6, стр. 10-11

През октомври посетихме инсталацията Janeoo WCQ300H в базата на ГБС Инфраструктурно строителство край с. Долна Градешница (общ. Кресна, обл. Благоевград). Инсталацията обслужва изграждането на АМ Струма, лот А 3.3.

Специално за пътното строителство

Инсталацията е въведена в експлоатация през септември. Монтажът се ръководи от инженер от китайския производител Shantui Janeoo Machinery и представител на Инжконсулт. За издигането й са използвани телескопичен товарач с максимална работна височина 17,5 м и товароподемност до 4 т, както и 20-тонен и 60-тонен автокран.
Инсталацията за циментова земна стабилизация е от модулен тип и предлага номинална производителност до 300 куб. м/ч. В реалните условия на работа тук са постигнати до 280 куб. м/ч. На входа има три бункера за дозиране на инертни материали, всеки с капацитет по 9 куб. м. В първите два постъпва строителна почва, а в третия бункер – скална фракция. На изхода на всеки бункер е монтирана малка транспортна лента, която подава дозирания материал към голям събирателен конвейер. Дозирането се задава от софуерно управление в операторската кабина според изпълняваната рецепта - разбира се, както всяка съвременна инсталация и тази е оборудвана със софтуерно управление, откъдето се контролира целия процес по дозиране, смесване и товарене на сместа за циментова земна стабилизация.
Събирателната транспортна лента отвежда почвата и фракцията в миксер. Но освен тях тук се подават и други материали, в т.ч. и вода. За целта до инсталацията има сондиран кладенец на дълбочина около 30 м, от който се пълни голяма хоризонтална цистерна. Понякога цистерната се дозарежда от водоноска, заради голямата производителност на инсталацията. Дебитът на постъпващата вода се регулира чрез помпа, която също се контролира от компютърното управление.
Важна съставка на сместа е циментът, който се съхранява в два вертикални силоза. Всеки от тях побира по 80 т цимент. Силозите се пълнят от циментовози с помпи под налягане. Вътре в силозите са монтирани въздушни възглавници, които изпълняват ролята на вибратори за предотвратяване сбиването на цимента. Въздушните филтри в горната част на силозите също разполагат с вибратори, които ги предпазват от запушване. От силозите циментът се подава чрез шнекови транспортьори към събирателна кутия, откъдето той се отвежда към миксера чрез трети малък шнеков транспортьор с везна.
Самият миксер разполага с два вала, по които са монтирани рамена и лопатки със специфична форма. Те смесват компонентите и изтласкват готовия материал към изхода.

Към автомагистралата

Готовата смес за циментова земна стабилизация се подава от миксера към транспортна лента, която отвежда материала към бункера за готова смес с капацитет 10 куб. м. Той е разположен на височина 3,8 м и под него застават самосвалите, транспортиращи сместа за полагане на новостроящата се магистрала. Клапите на този бункер се отварят и затварят пневматично.
За контролиране на качеството на циментовата стабилизация се правят регулярни проби, според предписаните в нормативната база методи. Проби се вземат всеки ден, като якостта на натиск се изпитва на 7-ия, 14-тия и 28-ия ден. Сместа за циментова земна стабилизация се полага с асфалтополагач. Положената, уплътнена и втвърдена смес представлява циментовата земна стабилизация. Върху нея се нанася емулсия и се полага първия слой асфалт (битумизирана баластра).
Така работят професионалистите. Така би трябвало да работи и всяка пътно-строителна компания.

          

Снимка 1: Миксерът е един от най-важните агрегати, в когото се смесват всички компоненти на материала за циментова земна стабилизация
Снимки 2: Поглед към бункерите за дозиране на инертните материали и силозите за цимент
Снимка 3: Материалът се товари на самосвалите чрез бункера за готова смес, снабден с пневматично отваряеми клапи