30 ноември 2015

Закупуване на строителна техника с европейско финансиране

През месец Декември отваря процедурата "Енергийна ефективност за МСП". По процедурата се финансира придобиване на ДМА и ДНА, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятията, вкл. всякакъв вид техника и оборудване, свързани с дейността на предприятието. Заложените средства по схемата са 98 млн. лв. За разработване на проектни предложения, „ИНЖКОНСУЛТ“ работи съвместно с консултантска фирма с богат опит в подготовката и управлението на проекти финансирани по оперативни програми (над 100 успешно реализирани проекта).

Процедурата "Енергийна ефективност за МСП" дава възможност за финансиране закупуването на:

техника за добив и преработка на инертни материали, в т.ч.

- трошачни, пресевни и миещи инсталации,

- асфалтови бази, инсталации за битумни емулсии,

- инсталации за производство на бетонови изделия,

както и съпътстваща техника като:

- багери

- челни товарачи,

- булдозери и др.

Безвъзмездното финансиране по процедурата е от 35% до 70% в зависимост от кандидатстващото предприятие.

Свържете се с нас за повече информация!

Екипът на Инжконсулт ЕООД