Пътно поддържане / ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТОТ ВО ЗИМЕ / ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТОТ ВО ЗИМЕ