Щипки, ножици за разрушаване, кофи, бързосменници

Бързосменници

Бързосменници

Предлагаме всички универсални хидравлични бързи връзки за багери от 3 до 50 тона, както и всички специални бързосменници за прикачване към багери от 1,5 до 30 тона

Всички универсални хидравлични бързи връзки за багери от 3 до 50 тона

Всички специални бързосменници за прикачване към багери от 1,5 до 30 тона

За повече информация
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.