Съвети за безопасна работа с автогрейдер: Управление и работа в близост до автогрейдер

Работните площадки по природа са потенциално опасни за хората и имуществото там особено когато има тежки машини и движещото се оборудване наоколо – включително автогрейдери, работещи на площадката. За съжаление, инциденти винаги могат да се случат. 

 

прочети повече


Видове инциденти при работа с автогрейдер

Разхождащите се наоколо хора и тези, които слизат от превозните средства, могат да бъдат ударени от дъската, греблото или от самия грейдер или могат да бъдат смачкани между машината и неподвижен обект. Грейдерите могат да се сблъскат със самосвали, багери, бетонобъркачки или други тежкотоварни автомобили, машини и оборудване, които обикновено се използват при пътни работи или на строителни обекти. Контактът с открити електропроводи или електрически кабели може да доведе до токов удар и свързаните с това изгаряния от втора или трета степен. Лошите техники на работа с грейдера, могат да доведат до преобръщане на грейдера, нараняване или смачкване на оператора или други хора, които се намират в непосредствена близост. Въпреки че не всички инциденти могат да бъдат предвидени и предотвратени, съществуват начини за увеличаване на безопасността на автогрейдерите на работната площадка - преди, по време и след експлоатация.


Съвети за безопасна работа с автогрейдер преди стартиране на работата

Важно е да огледате автогрейдера и околностите, за да се уверите, че машината може да бъде управлявана в безопасни условия. Всеки работодател може да изисква по-различен процес на проверка, но винаги се препоръчват определени основни стъпки, които да се предприемат преди работа с автогрейдера. Като част от процеса на структурирана проверка, проверете дали всички компоненти, контролите на оператора и функциите за безопасност на автогрейдера работят правилно. Ако откриете някакви аномалии, избягвайте да използвате машината, докато тя не бъде ремонтирана от подходящо квалифицан техник. Прекарайте известно време в оглед на работната площадка, като вземете предвид вида на повърхността, наклоните и местата, които поставят ограничения на теглото. Огледайте и преценета как точно да стигнете с автогрейдера до мястото на работа и дали има потенциални опасности, които да вземете предвид по време на пътуването. Почистете кабината на автогрейдера от всички материали и боклуци и се уверете, че прозорците са чисти. Жизненоважно е да имате безпрепятствен поглед на заобикалящата ви среда, отзад, отстрани и отпред. Уверете се, че сте седнали удобно, сигурно сте закопчани и носите подходящите предпазни средства, както е препоръчано в инструкциите за безопасност. Стартирайте автогрейдера и преместете греблото нагоре и надолу, наляво и надясно и се вслушвайте в необичайните вибрации или шумове. Това може да ви предупреди за възможни дефекти.


Топ съвети за безопасна работа с автогрейдер

Важно е да бъдете напълно нащрек и да сте наясно с останалите превозни средства, хора, състоянието на повърхността и електропроводите, когато работите с тежки машини. Шофирайте с бавна и безопасна скорост с включени аварийни светлини, особено в зони с голям трафик. Винаги използвайте мигащи светлини и червени знамена, захванати за греблото. Намалете скоростта и задръжте автогрейдера в предавка, когато пътувате по неравен терен или по наклони и хълмове. Избягвайте да завивате по наклон, когато превозното средство е потенциално нестабилно, и винаги проверявайте отново зоната зад вас, включително „слепите“ ви места, преди да обърнете автогрейдера назад.


Съвети за безопасна работа с автогрейдер след приключване на работа

След като приключите работа с автогрейдера, паркирайте машината на равна повърхност и включете ръчната спирачка. Когато паркирането на лек наклон или спад е неизбежно, блокирайте сигурно всяко колело. Центрирайте и спуснете греблото на земята, заключете го на място и извадете ключа от запалването.


Използване на автогрейдерите във ферми

Автогрейдерите са предназначени за заравняване на нивото на голяма площ земя.Това е и причината, поради която тези машини се използват основно при изграждане и поддръжка на земни пътища. Но автогрейдерите имат и други предимства при работата във ферми, които ги правят наистина добра инвестиция.


Изграждане и поддържане на фермерски пътища

Фермерските пътища са от съществено значение за достъп до полета и транспортиране на продукция и реколта. Те бързо се нарушават поради честото преминаване на тежки превозни средства и трактори. Автогрейдерът може да се справи бързо с градирането на повърхността, така че да остане гладка, без дупки, които могат да повредят селскостопанските превозни средства и камиони. Изграждането на нови пътища във фермата също може да се извърши от автогрейдер. Новите пътища трябва да имат подходящ наклон и канавки за подпомагане на отводняването в противен случай се образуват дупки.


Използване на автогрейдер за изграждане на канавки във ферми

Автогрейдерите могат да се използват и за направата на отводнителни канавки. Правилното отводняване в полетата е от съществено значение за избягване на образуването на заблатени райони и наводнени култури. Добрият дренаж води до по-висок добив, по-добра структура на почвата и по-добро сцепление, което изисква по-малко обработка на почвата. Полетата със стояща вода и подгизнала почва крият висок риск от укриване на паразити и охлюви, които пренасят болести. Ако полето се използва за добитък, лошият дренаж може да доведе до болести и лоша хигиена на вимето.


Как да използваме автогрейдер за изграждане на отводнителна канавка

Ето основните стъпки за използване на автогрейдер за изграждане на отводнителни канавки във ферма: 1. Наклонете греблото рязко и поставете пръста на греблото зад предното колело. 2. Карайте автогрейдера направо по участъка, където искате да се направи канавката и отсечете около 5 см дълбока линия, по която да се водите нататък. 3. Направете следващия си пропуск със същите настройки, но предното колело да е на линията, по която се водите. Натоварвайте машината, но не вземайте повече, отколкото автогрейдерът може да понесе. Работете на първа предавка и я поддържайте бавна, в случай че има скрити скали. 4. При следващото преминаване приберете греблото плътно от двата края, за да доставите материала отстрани на колелата. 5. Настройте машината, така че да отсече дълбока бразда, и я отнесете далеч от мястото на канавката. 6. Ако канавката трябва да е по-дълбока, повторете стъпки 3, 4 и 5. Автогрейдерите са чудесни също за създаването на бразди и терасиране на ферми. Терасирането изравнява участъци от наклонена земя на големи стъпала. Тези тераси могат да се използват за отглеждане на различни култури, без да се притеснявате от ерозия на почвата и свлачища. Терасите обикновено са успоредни със стръмен заден наклон. Понякога се налагат контурни тераси, които следват очертанията на земята поради препятствия. Каквато и тераса да ви е необходима, автогрейдерът може да ви помогне да я изградите.


Използване на автогрейдер за изравняване на земята

Преди засаждане на нови култури или изграждане на нова конструкция, земята трябва да бъде изгладена и изравнена. Грейдерите могат да направят това много бързо и да ви помогнат да идентифицирате препятствия като големи скали и провали.

 

 

 

 

Полезни връзки:

ВИДОВЕ ИНЦИДЕНТИ ПРИ РАБОТА С АВТОГРЕЙДЕР
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОГРЕЙДЕР ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА РАБОТАТА
ТОП СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОГРЕЙДЕР
СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АВТОГРЕЙДЕР СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОГРЕЙДЕРИТЕ ВЪВ ФЕРМИ
ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ФЕРМЕРСКИ ПЪТИЩА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОГРЕЙДЕР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАВКИ ВЪВ ФЕРМИ
КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АВТОГРЕЙДЕР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТВОДНИТЕЛНА КАНАВКА
ИЗПОЛЗВАНЕ НА АВТОГРЕЙДЕР ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА