Полиграйфер VTN 92EV500

Полиграйфер VTN 92EV500

Цена: 11 000 лева без ДДС

Полиграйфер VTN, модел 92EV500

Тегло на полиграйфера: 2890 кг 

Без ротатор - за насипни товари

Полиграйферът се намира в гр. София

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.