Преса за плочи HENKE

Преса за плочи HENKE

Работни плотове със 6 позиции.
Форми за плочи 300/300/35, 300/300/60, 300/300/50, 400/400/50, 400/400/60, 400/600/60

Окомплектовка:
1. Машина - с два вида бетон (груб и фин) - Пулт за управление, ел табло, хидравлична станция.
2. Форми за плочи 300/300/35, 300/300/60, 300/300/50, 400/400/50, 400/400/60, 400/600/60
3. Транспорт на мокра продукция
4. Устройство за изваждане на плочите от машината с обръщач.
5. Система за мокро измиване на плочите
6. Автоматизирана система с камера за отлежаване за 1500 бр плочи, аснсьори за качване и сваляне на плочите от камерата.
7. Транспортни метални колички за полочи 100 бр.
8. Магазин за колички
9. Фин дозатор
10. Дозатор за груб бетон
11. Електрически схеми
 

Цена: 40 000 Евро
 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.