Щипки, ножици за разрушаване, кофи, бързосменници

Стандартна багерна кофа

Стандартна багерна кофа

Кофата е предназначена за товарене и изкопаване на леки и среднотежки консистенции като почва, глинества почва, нетрамбован пясък, чакъл и суха глина.

  • Hardox стомана
  • За  товарене и изкопване на леки и средни консистенции като почва, глинеста почва, нетрамбован пясък, чакъл и суха глина.

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.