Щипки, ножици за разрушаване, кофи, бързосменници

Трапецовидна кофа

Трапецовидна кофа

Трапецовидната кофа е предназначена за направа на изкопи и изграждане на канавки. Специфичната форма на кофата позволява да се моделират перфектно бреговете на каналите, малките речни корита и окопите.

  • Hardox стомана
  • Трапецовидната кофа позволява перфектно да се моделират брегове на канали, малки речни корита и окопи.


 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.