Инсталации за битумни емулсии

УБМ-1М

УБМ-1М

Инсталацията за изготвяне на битумни емулсии УБМ-1М е предназначена за получаване както на катионни, така и на анионни битумни емулсии. Широко приложение при строителството на пътища.

Изтеглете брошура (0.8 MB)

 Приложение при строителство на пътища:

• за грундиране основата на старо пътно покритие преди нанасяне върху него на асфалтобетон;
• за приготвяне на студени асфалтобетонови смеси;
• за повърхностна обработка на пътни покрития;
• за получаване на тънки защитни слоеве върху покрития;
• за ремонт на дупки и пукнатини по пътищата;

Инсталацията за изготвяне на битумни емулсии УВБ-1М намира широко приложение в областта на изготвяне на анионни емулсии, а именно на така наречената «течна гума» приложима:

• за изработка и ремонт на меки покриви от битумни керемиди;
• за хидроизолация на здания и съоръжения;

Инсталацията може да се използва от фирми, произвеждащи асфалтобетонови смеси, като може да се инсталира както в закрито помещение, така и на открита площадка под навес.

Инсталацията УВБ-1М може да бъде предложена в различно изпълнение:

• на фермена металоконструкция
• в морски контейнер с място за оператора (мобилен и стационарен вариант);
• в контейнер с обшивка от сандвич панели (мобилен и стационарен вариант);

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.