Химически продукти

Фрезобит

Фрезобит

Модификатор за производство на студена асфалтова смес.

Модификатор за производство на студена асфалтова смес, чрез лесно механично смесване със стар фрезован асфалт. Резлутатът е рециклирането на стария асфалт и превръщането му в мека, студена асфалтова смес, готова за полагане. 

Чрез смесването на високоякостен модификатор (фрезобит) с фрезован материал, в съотношение 2-3% и механично (може и ръчно) хомогенизиране се получава студен асфалт.

Техническа същност на високоякостните модификатори за асфалтови смеси:

Наличието на големи количества фрезован материал, който все още не се рециклира напълно, необходимостта от специални съоръжения за оползотворяването му чрез нагряване, не-добрите резултати при производството на асфалтови смеси с използване на съществуващите модификатори на пазара, наложиха да се направи възможно пълното и по-лесно оползотворяване на строителния отпадък RAP за производството на асфалтови смеси, чрез създаване на високоякостни модификатори добавящи се към него.

Благодарение на професионален екип от специалисти в областта на полимерните и нефтените технологии съвместно с представители българския строителен бизнес бе достигнато до изработката на високоякотсния модификатор Фрезобит, който решава следните основни задачи:

1. Създаване на високоякостни модификатори за възстановяване свойствата на битума във фрезования материал при производството на асфалтови смеси

2. Завишаване на екологичността на производството

3. По-ниска токсичност на изделията при съхранение, производство и полагане на смесите

4. Създаване на технология за ползването им.

5. Възможност производството на студената асфалтова смес с RAP да е с ръчно или механично хомогенизиране

6. Ръчно, механизирано полагане на сместа

7. Бързо втвърдяване след полагане на сместа

8. Минимален срок за пускане на пътния трафик

9. Осигуряване на здрава връзка с основата, и стените (ръбовете)

10. Възможност за транспорт и полагане на модифицираната студена асфалтова смес в рамките на 48 часа

11. Температурни интервали на употреба от -10 до +40°С

Технология за употреба на студени асфалтови смеси с използване на фрезован материал и високоякостни модификатори:

  • Зареждане на фрезован материал
  • Добавяне на високоякостен модификатор
  • Ръчно (механично) хомогенизиране
  • Почистване на мястото
  • Разстилане и подравняване на сместа
  • Уплътняване

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ :
1. Създадени са вискоефективни модификатори за битум, които позволяват използването на 100% фрезован материал
2. Характеристиките на съответните асфалтови смеси отговарят не само на изискванията за студени смеси, но и на тези за износващи пластове
3. Процесите по рециклирането на фрезования материал се извършват на „Студено“, с което се повишава екологичността на производството на асфалтови смеси
4. Създават се възможности за производство и употреба на асфалтови смеси в голям температурен интервал - +40 ÷ -10°С
5. Използваните модификатори и готовите асфалтови смеси имат по-ниска токсичност при производство, съхранение и употреба
6. Създадена е възможност за производство на асфалтови смеси на практика без необходимост от специално оборудване и зависимост от външни температури
 

 

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.