Пътно поддържане през зимата

Калциев хлорид CaCl2

Калциев хлорид CaCl2

Висококачественият калциев хлорид (CaCl2) се използва за размразяване на пътища, улици, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи през зимния сезон. той е един от най-ефективните начини за топене на лед и сняг. Той не съдържа вредни примеси, нетоксичен и незапалим. Предлага се в торби от по 25 кг.

Изтеглете брошура (0.09 MB)

Калциевият хлорид е най-важният химически продукт, използван зимно време за отстраняване на снега и заледяването от пътища, улици, пешеходни зони, паркинги и открити складови площи. Използва се за бързо премахване на сравнително тънък лед преди или след снеговалежа, за овлажняване на солта преди разпръскването й по пътищата, за обработка на запаси от пясък против замръзване. 

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.