Подземно трошене и транспортни системи Joy

Подземно трошене и транспортни системи Joy

Транспортните системи на Joy, проектирани за оптимална достъпност и надеждност, се използват в най-продуктивните системи за обработка на материали по цял свят. Терминалите на Joy са проектирани за работа в най-изтощителните минни условия.

Критичните елементи като ремъчни шайби, валове и лагери са проектирани от най-опитните инженери на фирмата. Компонентите за предаване на мощността като двигатели, редуктори и съединители са оразмерени предвид факторите на обслужване.

Системите за тавани и подове използват много издържливи рамки, които са съчетани с Вашите операции така, че да се осигури възможно най-сигурната система.

Joy Frame - Много здрава рамка

Joy Idlers and Return Rolls - Променена геометри, конусовидните ролкови лагери. Обърнат ъгъл за да намали материал за натрупване на рамата.

Joy Transfer Systems - Създаден за премахване на проблемите свързани с точка на прехвърляне.

Joy UFB-33 - Проектиран за височина тад ,372 мм. Работоспособност до 1,000 тона на час.


 

 

 

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.