Прикачна трошачка Stehr Recycler

Прикачна трошачка Stehr Recycler

Прикачна трошачка Stehr Recycler преработва изкопана земна маса в строителен материал. Неговото предназначение е да смесва свързващите материали, да размесва, раздробява, пресява, а също да преработва строителни отпадъци. Чрез сменяеми регулировъчни планки се постига желана фракция на раздробения материал.

Stehr Recycler е идеалното оборудване за смесване на свързващи вещества като вар или цимент, за пресяване и за смесване на ронливата и рохкава почва от сметищата. Извлечената от земната маса негодна, смесена с камъни почва още на строителната площадка се преработва във висококачествен, отлично уплътняем материал.
Рециклерът Stehr е единствената машина от този тип, която е способна да раздробява даже камъни! Раздробените камъни остават в получената смес като качествена добавка, подобряваща механичната структура на грунда.
С помоща на Stehr рециклерa се постигат съществени икономии в разходите по оползотворяването и транспорта, а при това отпада и необходимостта от замяна на изкопаната земна маса. Конструкцията на рециклера във формата на кош дава възможност безпроблемно да се изравя грунда с багер. Рециклерът се справя отлично при раздробяване на стъклени отпадъци, гипсокартон, строителни боклуци, дървени изрезки, а също и при вентилиране на замърсени почви.

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.