Студено рециклиране и стабилизация

Stehr SBF Dust-Free

Stehr SBF Dust-Free

Системата Stehr SBF Dust-Free е безпрахова система за стабилизация на земни маси. Тя е комбинира безпрахово разпръскване, фрезоване и намокряне в един процес. Това оборудване разпръсква и размесва свързващото вещество в земята без да образува прах.

Изтеглете брошура (0.08 MB)

Комбинацията от стабилизатора на земни маси Stehr SBF 24 и разпръскващото устройство Stehr SBS, разрешава един от най-големите проблеми при стабилизирането на почвата: Когато се използват вар и цимент като свързващи вещества, те са много ефективни, но същевременно агресивни за заобикалящата ги среда. Това прави почти невъзможно стабилизирането на земните маси близо до жилищни райони, зони с много трафик, паркинги и летища, особено при ветровито време.
Решението е Stehr SBF Dust – Free - Тази комбинация от оборудване разпръсква и размесва свързващото вещество в земята, без да образува прах. Чрез специално компютърно устройство за вграждане в машината, могат да се задават точното количество разпръскващо вещество и вода, както и да бъдат документирани.

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.