Вибрационна плоча Stehr SBV

Вибрационна плоча Stehr SBV

Високата ефективност на уплътняване и гъвкавостта, правят вибрационната плоча за уплътняване на Stehr, една добра алтернатива на 6 до 8 тонните валяци. Тази висока ефективност се дължи на срещуположните задвижващи валове, с помощта на които силата на уплътняване се насочва изцяло вертикално спрямо земната повърхност, която трябва да се уплътни.

Stehr е първата компания, която комбинира вибрационна плоча за уплътняване към валяк, за да разреши общоизвестният проблем за компактиране на ронливите и гранулирани почви. При тази технология не е необходимо да се правят няколко курса върху материала, което би оскъпило и затруднило процеса на уплътняване, а е нужно само едно преминаване, за да се уплътни качествено материала. Stehr имат патентована технология за бързо монтиране и демонтиране на прикачено оборудване, с помощта на което вибрационната плоча бързо и лесно се монтира на различни машини, включващи товарачи, багери, грейдери, валяци, унимог камиони, трактори и дори жп машини.
Благодарение на комбинацията на валяк с вибрационната плоча на Stehr, има възможност да се изпълняват едновременно няколко дейности по едно и също време и постигат отлични резултати.
Предимства:

- 100 % вертикална сила, упражнявана върху повърхността, благодарение на разположените срещуположно валове.
- Валякът работи при ниска честота (30Hz) и висока амплитуда, докато вибрационната плоча работи при висока честота (60 Hz) и ниска амплитуда.
 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.