Z-вишки за работа в тесни пространства

Z-вишки за работа в тесни пространства

От плътно завиване до въртяща се платформа, те са проектирани с такива характеристики, че да маневрират лесно и прецизно на мястото на работа.

Тези виши влизат свободно през стандартни врати, работят лесно в или в близост до сгради и/или около препятствия , в коридори и други претоварените зони.
Всичко е възможно с електрическите вишки Genie narrow. От плътно завиване до въртяща се платформа, те са проектирани с такива характеристики, че да маневрират лесно и прецизно на мястото на работа.
Работните височини на различните височини са от 10,89 м. до 14,32м.
Товароподемността е от 227 до 272 кг. в зависимост от модела.

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.