24 ноември 2016

Инжконсулт беше домакин на технческо обучение за работа и поддръжка на булдозери на Shantui

На 27 и 28.09.2016 по покана на Инжконсулт, като официален представител на Shantui пристигна сервизен специалист от завода производител за да бъде лектор на обучение. Основна тема на събитието беше: “Цялостен поглед върху техническите и експлоатационни особености, управнение и поддръжка на булдозери “SHANTUI”.

Обучението се проведе на два етапа:

Ден първи - Теоретична част.  Тя включваше цялостното представяне и запознаване с основните параметри на машината , често срещани проблеми, диагностика и възможни решения. Технически обслужвания, периодични проверки, точки на гресиране и всичко онова, на което трябва да обръщаме внимание и е важно за дългия експлоатационен живот на машината.

Ден втори – Практическа част – Бяха направени демонстрации на булдозер “SHANTUI” и се обясниха детайлно отделните възли на машината. Обърна се внимание на най-често срещани проблеми, начините за тяхното предотвратяване/отстраняване. Особености по машината – точки на гресиране. Периодични технически обслужвания – локация на филтрите, маслата и консумативи. Начини за тяхната подмяна. Особености по двигателя. Начини на работа и манипулиране с булдозера. Логика на цялостната работа на булдозера. Борд копютър – работа с него, основни мерни единици, зануляване на инспекция, грешки и кодове. Съвети за по-добра производителост, надеждност и безопастна работа с машината.

Ето малко снимки от обучението: