7 декември 2016

Joy Global е световен лидер в машиностроенето за минната индустрия

Продължавам с втората част от представянето на дейността на Joy Global, на които сме официален представител. В първата част ви запознахме с информация за компанията и с оборудване за открит добив, сега на фокус е подземния добив.

За подземен добив компанията предлага пълна гама оборудване (от ръчно до едрогабаритно самоходно) за пробиване, сондиране, товарене, транспортиране и работа в мини и тунели – пробивни агрегати, пробивни каретки, самоходни пробивни машини, пробивни сонди, както и нужните пробивни инструменти (коронки, бургии и др.); проходчески и добивни комбайни, комбинирани товарачно-пробивни машини, товарачни машини с автоматично загребване, бункер-товарачи, подземни челни товарачи; механизирани, проходчески и щитови добивни комплекси (long wall), самоходни вагон-самосвали, лентови транспортьори, укрепващи системи, претрошаващи и товарачни инсталации, тунелно оборудване и други.

За пазара на нерудните полезни изкопаеми, Joy Global предлага пълна гама от оборудване за подземна обработка на земни маси, включително минно оборудване за постоянно прокопаване на просеки под земята - комбинирани товарачно-пробивни машини, предназначени за продължителна работа в тежка среда, системи за извозване на материал, и разнообразни линии със шнекове и чукове за натрошаване /трошачки/.

Гамата комбинирани товарачно-пробивни машини включва серията 12HM, в рамките на която е и моделът 12HM46, който е най-голямата и най-мощната машина за постоянно прокопаване на просеки под земята от барабанен тип произведен някога. Тя използва доказаните компоненти на Joy Global, но е проектирана специално за нерудни полезни изкопаеми, включително натриеви минерали, гипс, поташ (калиев карбонат), сол и др.

Всяка от машините от тази гама използва концепцията на внедряването и едновременната работа с няколко двигателя, с лесен достъп до двигателите, предавателната кутия, контролерите и другите основни компоненти, което ги прави по-лесни за отстраняване на проблемите и за поддръжка. Използването на отделни двигатели за рязане, теглене, събиране, и хидравличната система позволява бързо и лесно обслужване, и намалява разходите за престой и поддръжка.

Цялостните добивни комплекси на Joy Global (известни също като проходчески комбайни или Longwall), представят най-доброто решение за високоефективен добив по дължината на хоризонтални галерии.

Joy обединява най-добрите в класа си машини и елементи, за да достави цялостната longwall система, която е единствена в класа си. Производителността на тази интегрирана система не може да бъде измерена просто чрез интеграцията на компонентите. Когато ви трябва най-производителната и надеждна longwall система, Joy Global е единственото място, където можете да я намерите.

Оборудването за забои и камерни стълбове на Джой представлява изключително здрава конструкция, включваща машини за копаене, транспортни системи, чукове, анкериращи машини и товарачи. Цялото оборудване е проектирано да работи безпроблемно заедно като система, която осигурява максимална производителност за операциите на клиентите, като цели максимална сигурност и производителност с възможно най-ниски експлоатационни разходи. 98% от оборудването за изкопаване на мини, използвано от топ 20 американски въгледобивни компании с помощта на забои и по камерно-стълбов начин, са Joy.

Системите за транспортиране под голям ъгъл - HAC (high angle conveyor) осигуряват ефективен, надежден, с нисък разход и ниско рисков метод за преместване на руди, или сухи и мокри земни маси от открити мини, тунелни разкопки, индустриални обекти и редица други подземни и надземни обекти, включително и такива със значителна денивелация (до 90 градуса). Още от началото на 80-те години на миналия век, когато за първи път се открояват ползите от използването на системи за транспортиране под голям ъгъл в проектите за изграждането на тунели, Joy Global е световен лидер в производството и продажбата на конвейери, проектирани и построени да издържат на суровите условия, свързани с изграждане на тунели. Компанията произвежда цялото оборудване за обработка на земни маси, базирано на конвейр, което е необходимо за премахването на излишните земни маса и примеси от тунелната площадка. Това оборудване е специално проектирано така, че да се справя плавно с транспортирането на материалите от работната площадка в тунела до повърхността.

Освен консултиране и доставка на оборудването, Joy Global разбира се предлага и сервиз и резервни части и консумативи.

Joy Global Finance предоставя цялостни финансови решения, които са на разположение на клиенти в цял свят, за да съдейства за покупка на ново Joy Global оборудване, възстановяване и подобряване на съществуващи съоръжения.

Възможността за финансиране, предоставено от Joy Global Finance е предмет на изрично кредитно одобрение, според всеки отделен клиент. Необходимо е да се уточнят финансовите и парични потоци за нуждите на клиента, както и да се намери най-доброто решение за финансиране, за да отговори на конкретните потребности. Каквито и да са Вашите изисквания, Joy Global Finance ще работи усилено, за да осигури финансирането, което ви е необходимо.

Ето в действие товарачно-пробивна машина на Joy Global: