7 януари 2015

Калциев хлорид от Инжконсулт за бързо и лесно топене на лед и сняг

Поддръжката и почистването на пътищата през зимния сезон е от голямо значение за запазване качеството на пътната настилка.

Калциевият хлорид (CaCl2) е един от най-добрите материали затова. Той успява при ниски температури да разтопи голямо количество сняг и лед, като в същото време няма неблагоприятен ефект към околната среда. Неговата ефективност се състой в това, че той , за разлика от другите промишлени химикали, има най-голяма способност да привлича и задържа влагата.

Предимства:

  • Намалява с 50% количеството сол, необходима за зимно почистване;
  • Благодарение на хигроскопичния си характер, Калциевият Хлорид  е изключително ефикасно спойващо вещество и не позволява образуването на прах и сол във въздуха, причинявани от движението на автомобили;
  • За разлика от натриевия хлорид, калциевият хлорид действа продължително и не се стреми да възвърне твърдата си форма;
  • Ниски складови и транспортни разходи- 1 Тон гранули CaCl2 се равнява на 6 Тона разтвор за пръскане;
  • Работи при екстремално ниски температури;
  • Нетоксичен и не уврежда околната среда и растенията;
  • Незапалим, невзривоопасен.

Калциевият хлорид може да се използва и през пролетта като вещество, което потиска образуването на прах на неасфалтирани пътища. Действието му като потискащо праха вещество е няколко месеца.

Фирма Инжконсулт ЕООД предлага на своите клиенти CaCl2 74%, както и всички съпътстващи документи като Декларация за произход, Информационен лист за безопасност и Таблица за разреждане на веществото. Опаковката е ПП торби по 25 кг.

ПОСТОЯННО НАЛИЧНО КОЛИЧЕСТВО НА СКЛАД

За повече информация, се свържете с нас на тел: 052/333 022