30 март 2017

Минното оборудване на XCMG демонстрира силното влиянието на Китайското машиностроене

 

Преди няколко дни, екип от повече от 300 едрогабаритни земекопни машини за минната индустрия на XCMG ефективно обединиха усилия в открита въглищна мина във вътрешността на Монголия. В тон с развитието на минната техника по света, Китай продължава да подобрява своята минна технология за открити въглищни находища с бързи темпове,, като оставя конкурентите в догонваща позиция. Отделът за земекопна техника на XCMG е изцяло фокусиран към производството на енергийно-ефективни, безопасни и високо продуктивни миннодобивни машини за техните клиенти и партньори. Базирайки се на добрите практики и оптимизация на сигурността, те продължават да разработват и внедряват нови технологии. До момента, продуктите на XCMG се прилагат успешно в много мини във вътрешността на Монголия, Шанси, Тибет и Юнан. В същото време те заемат най-големия пазарен дял на 70+ т. минно-изкопни машини в Китай, което ги прави основния китайски снабдител на минно оборудване в открити мини.