11 август 2020

Ремонт и поддръжка на кранове и работни площадки

Инжконсулт ЕООД  с повече от 10 години опит в сервизната поддръжка на тежка механизация, от месец юли 2020 е вписан в регистъра на  ДАМТН, като лице което може да извършва ремонт и поддръжка на товароподемни кранове и подвижни работни площадки.

Сертификата можете да откриете на  https://www.ingconsult.biz/about/certificates/