23 февруари 2015

Закупуване на нова техника с европейско финансиране от Инжконсулт ЕООД

Процедурата „Подобряване на производствения капацитет“ на ОП “Иновации и конкурентоспособност” предстои да бъде отворена и дава възможност за закупуване на основна и спомагателна техника за производство като:
- Асфалтови бази
- Бетонови възли
- Инсталации за битумни емулсии
- Инсталации за полимер-модифициран битум
- Инсталации за п-во на асфалтови смеси с влагане на стар асфалт
- Инсталации за производство на бетонови изделия
- и други

Безвъзмездното финансиране е от 35% до 70% ( от 100 хил. лв. до 1 млн. лв.). Фирмите, които имат седалище във Видин, Враца, Монтана, Търговище, Силистра и Кърджали получават 70% безвъзмездна помощ за финансиране на проектите си. По предложението могат да кандидатстват микро, малки или средни предприятия, регистрирани най-късно през 2012г.
Тъй като при покупката с европейско финансиране от особена важност е консултирането и изготвянето на проекта, Инжконсулт ЕООД и неговите партньори ще съдействат за всички допълнителни дейности и документи, свързани с кандидатстването.
При интерес от Ваша страна сме готови да:
1. Да подготвим проект, който да кандидатства за финансиране за закупуване на техниката, която ви е необходима;
2. При одобряване на проекта, да доставим нужните машини;
3. Да поддържаме в изправност закупената техника.