Асоциация на търговците на едра строителна техника – АТЕСТ

Асоциация на търговците на едра строителна техника – АТЕСТ

Асоциацията на търговците на едра строителна техника – АТЕСТ е неправителствена браншова организация, която обединява фирми оторизирани от водещи световни производители на едра строителна техника и механизация за внос и дистрибуция на територията на Република България.

atest-bg.com