CM

CM

CM е базирана в Италия, динамична и иновативна компания, занимаваща се с производство на колесни и верижни мини асфалтополагачи.

cmsrl.com

От създаването си през 1974 г., CM все повече се специализира в производството на средно тежки и високопрецизни асфалтополагачи за сектора на пътното строителство. В момента има покрита производствена площ от 8 000 квадратни метра и открита площ от 15 000 квадратни метра, където работят повече от 70 служители. 

От 2021г. започва производството и на електрически мини асфалтополагачи.