FÖRST

FÖRST

Изключителните машини за раздробяване на дървесен материал!
FÖRST са един от най-големите производители на дробилки за дървесен материал в Европа. От 2012 година, компанията произвежда колесни дробилки за дървесен материал, верижни дробилки за дървесен материал и прикачни дробилки за дървесен материал.

https://forstglobal.com/

forstglobal.com

Изключителните дробилки за дървесен материал!

FÖRST са един от най-големите производители на дробилки за дървесен материал в Европа. От 2012 година, компанията произвежда колесни дробилки за дървесен материал, верижни дробилки за дървесен материал и прикачни дробилки за дървесен материал.