Инжконсултпроект ООД

Инжконсултпроект ООД

„Инжконсултпроект” ООД е една от водещите инженерни компании в България, занимаваща се с проектиране, консултации и управление на проекти от транспортната инфраструктура.

www.ecp.bg