Конусни трошачки Pi Makina

Конусни трошачки Pi Makina

Конусните трошачки Pi Makina са предназначени за раздробяване на твърд и корозивен камък и материали за кариери като гранит, базалт и андезит. Те се използват като вторични и третични трошачки.

Принцип на работа на коничните трошачки е смачкване чрез уплътняване, рязане и огъване. Конусните трошачки Pi Makina имат по-дълъг живот поради дълготрайните си износващи се части. Освен това експлоатационните разходи са ниски, поради изключително улеснените процеси по поддръжка и ремонт. 

Модел Kon200 Kon400
Капацитет (тон/час) 150-200 350-450
Двигател (Kw) 132 200
Максимален размер на захранващият продукт (мм) 185 185
Номинален размер (мм) 360 610

 

 

* Информацията, услугите, продуктите и материалите, каталозите, брошурите, техническите характеристики, цените и търговските условия съдържащи се в този сайт, включително, без ограничение, текст, графики, снимки и връзки са примерни и Инжконсулт ЕООД запазва правото си да ги променя по всяко време и без предизвестие.