2 ноември 2017

ИНЖКОНСУЛТ С НОВ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРТНЬОР

 От основаването си през 1988г., собствениците решават, че развитието на фирмата ще бъде съсредоточено главно върху внедряването на разнообразна гама от продукти. В момента Pronar е безспорен лидер в производството и продажбите на машини и оборудване за селското стопанство, комуналните услуги и транспорта с почти 50% пазарен дял на полския пазар. В световен мащаб Pronar е и един от най-големите производителите на колела за селскостопански и комунални машини, пневматични и хидравлични системи, оси за ремаркета, както и стоманени профили и пластмасови елементи.
Благодарение на отдадеността, иновациите и високото качество на оборудването си, компанията Pronar става конкурентоспособна на международните пазари и успешно се разраства в тях. Има изградена дилърската мрежа във всички страни от Европейския съюз, Скандинавия и Русия. Продуктите й се изнасят в над 60 държави, в това число са и Африка, Америка (Северна и Южна) и Нова Зеландия и Австралия.
През 2014 г. Pronar открива свой собствен Център за научни изследвания и развитие, където се проучва силата, точността и качеството на новите продукти. С редица водещи на пазара продукти и решения полската фирма поставя нови тенденции в технологията на работа на машините за селското стопанство, комуналните услуги и управлението на отпадъците. Информация за всички продукти на Pronar, можете да намерите ТУК