1 декември 2016

Процедура „Избор с публична покана”

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет:
„Доставка на Товарен автомобил категория N1 (2 броя)"

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.