2 декември 2016

Ремонт и поддържане на пътната настилка през зимата

През зимата поради тежките атмосферни условия пътната настилка е подложена на сериозно изпитание. Ниските температури, обработването на пътищата с различни химикали против заледяване и топенето на снега водят до появата на пукнатини в асфалта, които много бързо се превръщат в дупки ако не се запълнят. Зимните условия много затрудняват стандартния ремонт с горещи асфалтови смеси и често той се отлага за летния сезон. А тогава обикновено малките дупки вече са се разраснали застрашително.

Решението за ремонт и поддръжка на пътната настилка през зимата е да се използват студени асфалтови смеси. Студената асфалтова смес съдържа битумна емулсия и минерални агрегати в определено съотношения и е готов за употреба продукт директно от опаковката. При използването не е нужно допълнително нагряване и продукта се нанася студен.

Студените асфалтови смеси се използва за ремонт на пътищата през зимата поради следните предимства:
- Може да се прилага при всякакви метеорологични условия, влажност и минусови температури
- Има висока еластичност, което предпазва от образуване на пукнатини и неравност
- Нанасянето е лесно и не е необходимо специално оборудване и машини
- Времето за ремонт е кратко и участъка може веднага да бъде отворен за движение
- Няма отпадъци и останалото количество може да се използва при следващ ремонт
- Не се отделят вредни газове, а това прави работата за работниците безопасна

Как се полагат студените асфалтови смеси?

Дупката не е необходимо да се изрязва, а се почиства от прах, кал и други отпадъци. Продукта се изсипва в дупката докато тя се запълни. Подравнява се материала на ниво по-високо от околното с метално гребло или лопата и се уплътнява с ръчна трамбовка или малък валяк. За по големи пространства и дълбоки участъци се използва вибриращ валяк. Ако дупките са с по-голяма дълбочина е препоръчително да се направят няколко пласта с междинно уплътняване на пластовете. Движението може да се отвори веднага след уплътняването.

Използването на технологията на студените асфалтови смеси дава възможност да се ремонтират всички появили се пукнатини и дупки по пътната настилка през зимата и така се спестяват много последващи разходи и проблеми. Още при първата поява на дупка в асфалта проблема може веднага да се реши и да не се позволи тя да прерасне в яма. А ползата за всички нас, е че ще шофираме по равни пътища без дупки.

Студената асфалтова смес се предлага в полиетиленови чували по 25 кг или в насипно състояние. Опакована се съхранява на закрито при температури над 10°С, в насипно състояние - под навес. Срок на годност 3 месеца за опакован материал и 1 месец в насипно състояние.

Освен за ремонт на пътната настилка студените асфалтови смеси могат да се използват и за битови нужди – за настилка за градински пътеки, къщи, дворни и други зони.

За повeче информация за студените асфалтови смеси, моля, обърнете се към нас.